Aansprakelijkheid & rechtsbijstand

Ontdek hieronder al onze verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door uw beroepsfout. Zo beschermt u uw bedrijf tegen schadevergoedingen van derden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Loopt er iets mis bij de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten en wordt u aansprakelijk gesteld, dan kunt u beroep doen op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Deze vergoedt de schadelijder in uw plaats.

BA Medische beroepen

Wilt u zich als medicus of paramedicus beschermen tegen mogelijke beroepsfouten dan is een beroepsaansprakelijkheid medische beroepen aangewezen voor u.

Cyberverzekering

Wilt u uw onderneming beschermen tegen cybercriminelen of datalekken? Reken dan op de cyberverzekering van KBC! We vergoeden de herstellingskosten en roepen de hulp in van experts zodat u snel weer aan de slag kunt na een cyberaanval.

Lichamelijke schade

Ontdek hier onze verzekeringen gewaarborgd inkomen, arbeidsongevallen en collectieve hospitalisatie.

Gewaarborgd inkomen

Wat als u door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt en u uw beroepsinkomen verliest? Dan krijgt u dankzij deze verzekering elke maand een uitkering bovenop de uitkering van het ziekenfonds.

Arbeidsongevallen

Een ongeval tijdens het werk is snel gebeurd. Daarom bent u als ondernemer met personeel wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen.

Collectieve hospitalisatieverzekering

Via deze polis worden de medische kosten van uw werknemers bij een ziekenhuisopname door ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie betaald. Een mooi extralegaal voordeel voor uw personeel.

Materiële schade

Ontdek hieronder al onze verzekeringen om uw bedrijfsmateriaal te beschermen.

Brand & aanverwante gevaren

Deze verzekering beschermt uw roerende en onroerende goederen tegen risico's zoals brand, waterschade, vandalisme en storm.

Diefstal van goederen

Dankzij deze verzekering bent u niet alleen verzekerd tegen het verlies van goederen door diefstal, maar ook tegen de beschadiging ervan, zelfs als men er niet in slaagt om iets te stelen.

Lichte vracht

Deze polis biedt u de nodige bescherming in het verkeer. Van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering tot de bijstandsverzekering of de verzekering vervoerde goederen: U bepaalt!

Pensioen

Ontdek hieronder al onze verzekeringen voor de beste pensioenopbouw én een optimale fiscaliteit.

VAPZ

Een VAPZ, Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is de meest fiscaal vriendelijke manier om een aanvullend pensioen op te bouwen als zelfstandige.

IPT

Als zelfstandig ondernemer bent u waarschijnlijk elke dag druk in de weer met uw eigen zaak, maar denkt u soms ook aan uw persoonlijke financiële toekomst?

Sociaal VAPZ

Met een sociaal VAPZ kiest u voor een combinatie van maximale bescherming en fiscale voordelen.