Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Vindt u dat u met uw klacht niet bij uw agent terecht kunt of bent u niet tevreden over de oplossing die men u voorstelde, dan kunt u terecht bij

KBC-Klachtenmanagement
Brusselsesteenweg 100
3000 Leuven
klachten@kbc.be

Tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend)
of via fax 016 86 30 38.

Wat als u niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement? Richt u dan tot de

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeüsplantsoen 35
1000 Brussel
info@ombudsman.as

Of surf naar www.ombudsman.as.

U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden