Bij een verkeersongeval

Bezorg ons zo snel mogelijk

  • Het ingevulde Europees aanrijdingsformulier
  • Het nummer van het proces-verbaal
  • Een kopie van uw verklaring aan de politie
Kwetsuren?
  • Raadpleeg een arts
  • Bewaar de medische attesten, maak een kopie van alle dokters- en apothekersrekeningen en bezorg ons een overzicht van alle kosten
  • Kreeg u het ongeval op weg van en naar het werk, breng dan uw werkgever op de hoogte
Wordt u gedagvaard voor de politierechtbank?

Bezorg ons

  • Een kopie van de dagvaarding
  • Naam en adres van de advocaat